Thursday, March 02, 2006

Lugematusest Postimehes

Miks on nii, et mina tean pedofiiliast rohkem kui sellest Postimehes leheküljelise loo kirjutav Tiiu Põld? Mitte, et pedofiilia oleks mu erakordne huviobjekt.
Aga minu arvates oleks normaalne, et artiklis pealkirjaga "Pedofiili ohjeldavad vaid trellid" oleks seda väidet kuidagi põhjendatud, Postimehe (või Tiiu Põllu) arvates mitte.
Minu arvates võiks väitele "
Asjatundjate hinnangul ohjeldavad pedofiile trellid ja karmim karistus." lisada vähemalt, milliste asjatundjatega on tegu. Eriti kui kuu aega tagasi on Economistis ilmunud seda teemad analüüsiv artikkel, kus tugevat vastupidist analüüsi esitatakse. Ma ei väidagi, et ajakirjanik peaks jõudma iga loo jaoks teha põhjaliku uuringu (kuigi artikli pealkiri viitab justkui analüüsivale loole), aga nii nagu iga lavastaja peab olema kursis teistes teatrites mängitavaga ja iga majandusinimene mujal tehtavate äridega, peaks ka ajakirjanik lugema teisi väljaandeid. Ning Economist peaks kohe kindlasti olema iga ajakirjaniku kohustusliku kirjanduse hulgas. Lugematus on ajakirjaniku puhul ilmselge ja ülim ebaproffessionaalsus.

Mainitud artiklis viitab Economist kahele uurimusele. Esimene, Inglismaal tehtu, viitab sellele, et alaealisi seksuaalselt ahistanud on ühed kõige vähem uuesti süüdi mõistetevad kurjategijad üldse (vt. graafik). Teine, Ameerika päritolu uurimus leidis, et laste ahistajatest vahistati kolme aasta jooksul peale vangist vabanemist 39%, kuid ainult 3% jäid uuesti vahele samalaadse kuriteoga. Need numbrid näitavad selgelt, et pedofiilide puhul on tegemist keskmisest tunduvalt kergemini õigele teele pöörduvate kriminaalidega.
Selle artikli lugemine oleks võimaldanud Tiiul kirjutada märksa sisulisema loo kui praegu. Seega võiks Postimees tõsta oma professionaalsus-standardeid, tellida toimetusse Economisti (ja muid ajalehti-ajakirju) ja paluda töötajatel neid ka lugeda, mitte avaldada sisutut pläma.

No comments: