Thursday, March 22, 2007

Uue koalitsiooni migratsioonipoliitika

Näedsa, teeme parempoolsetest ja vasakpoolsetest valitsuse, siis nende suurim ühisnimetaja on see, et ärme Eestisse võõrtööjõudu lubame.
Aga kuidas plaanib see valitsus oma hariduspoliitikas motiveerida inimesi kõrg- või isegi keskharidust saama, kui turul on peagi suurem puudujääk (ja sellest lähtuv palgatase) põhiharidusega lihtehitajast kui kõrgharidusega spetsialistist. Sest spetsialisti võib vajadusel ka Venemaalt, Ukrainast, Hiinast või Vietnamist sisse tuua, aga ehitusele kõlbavad ainult aarialased, keda meil lihtsalt paraku on piiratud arv ja neistki paljud piiritaga.
Ja kui 2 aasta pärast tuleb majanduskriis, siis jäävad ju töötuks ikkagi sisenõudlusele suunatud ehitajad, mitte aga ekspordile suunatud spetsialistid. Miks ei võiks meil selle asemel praeguse ehitusbuumi (kus ilmselgelt ehitajaid kodumaal ei jätku) tingimustes olla ajutise tööloaga võõrmaalastest ehitajad, kes pärast buumi raugemist ka koju tagasi läheksid?!

Üha enam hakkab tunduma, et ka sellest valitsusest tuleb võitjana välja Savisaar, kui viimane majandusminister, kelle võimuloleku ajal läks majandusel hästi. Sest see valitsus vist plaanib jätkata olulistes majandusküsimustes mitte-otsustamist või populismi.

No comments: